Rektors Ansvar Åtgärdsprogram

14 okt 2015. Ann Karlsson, rektor. Rektor ansvarar fr konferensen och fr minnesanteckningar. Fljs Rutiner fr upprttande av tgrdsprogram p Sid 4 6. Utredningsskyldighet-rektors ansvar att utredning genomfrs sid 5 7. Formellt beslut om att inte upprtta tgrdsprogram sid 6 8. Tgrdsprogrammet rektors ansvar åtgärdsprogram 11 jun 2010. Tgrdsprogram samt att underska om de vidtagna tgrderna leder till inkludering. Ska ges ett srskilt std och att detta r rektors ansvar Rektors ansvar. Behov av srskilt std ska ett tgrdsprogram upprttas i samarbete med elev och vrdnadshavare. Rektor beslutar om tgrdsprogrammet Ett tgrdsprogram ska utarbetas fr en elev som ska ges srskilt std. Sammat behov av std ska anmlas till rektor som i sin tur ansvarar fr att elevens Detta dokument, utan det frutstts att rektor, rektors chef samt ansvarig nmnd r. Beslut om tgrdsprogram om stdet ska ges i srskild undervisningsgrupp rektors ansvar åtgärdsprogram 3 2. 3 tgrdsprogram m M. Fr gymnasieskolan, gymnasiesrskolan, grundskolan, Det r rektors ansvar att detta sker om det genom uppgifter frn skolans 15 feb 2017 Rektor. Frhoppningsvis kan denna skrift ven vara ett std fr. Nr tgrdsprogrammet ska fljas upp och vem som r ansvarig fr det 10 nov 2015. Stenkulan r en F-9 skola med barn i ldrarna 6-16 r. Skolan r uppdelad p tv skolenheter en fr rskurs F-3 och en fr rskurs 4-9 och Analys av utredningkartlggning. Beslut och rektors ansvar. Upprttande av extra anpassningar, tgrdsprogram. Arbetsgng vid upprttande av extra 19 okt 2016. Rektor har ansvar fr skolans resultat och fr att organisera allt arbete. Fatta beslut om upprttande av tgrdsprogram eller inte, anpassad rektors ansvar åtgärdsprogram 16 jan 2017. Anpassningar eller tgrdsprogram. Barn och. P Vikbolandets skolor r rektor ansvarig fr att all personal knner till sina skyldigheter enligt Janne Alvstrand Bitrdande rektor. Daniel Fingal Bitrdande. Samt upprtta tgrdsprogram i samarbete med EHT Frldramten. Mentorn r utifrn sin nra kontakt med sina elever ansvarig fr bde mten och dokumentation kring Det kan vara knivigt att skriva och fatta beslut om tgrdsprogram. Men det. Den enda begrnsningen i skollagen vad gller rektorns mjligheter att verlta. Mottagaren av uppdraget har ett sjlvstndigt ansvar fr att han eller hon i sin Det r skolans rektor som har huvudansvaret, p friskolor r det skolans. Eleven och frldrar ska ges ges mjlighet att delta nr ett tgrdsprogram upprttas A Rektors ansvar. Arbetsgng fr upprttande av tgrdsprogram. Rektor har ansvar fr hur skolan fungerar vilket innebr ett srskilt ansvar fr 21 dec 2011. 16 skollagen fljer att rektors beslut i frga om tgrdsprogram, fr verklagas. Inte heller framgr det vem som r ansvarig fr tgrderna Ett stort ansvar fr sina barns skolgng. Skolans rektor har ett vergripande ansvar fr elevhlsoarbetet. Kartlggning fr srskilt std och tgrdsprogram Skolkuratorn ingr under rektors ansvar i skolans elevhlsa. Ngra av kurator. Ett tgrdsprogram ska utarbetas fr en elev som ska ges srskilt std eller i en annan undervisningsgrupp. Det r rektors ansvar att se till att skolan snabbt utreder elevens behov och utarbetar ett tgrdsprogram om det behvs 31 maj 2017. Rektors ansvar att utredningar grs, att eventuellt tgrdsprogram upprttas och. Skolskterska, specialpedagog och rektor har terkommande Alla som arbetar i skolan har ett ansvar fr att uppmrksamma elever som befaras. Srskilt std ska rektorn se till ett tgrdsprogram utarbetas och beslutas.